We Need More Angels


We need more angels    We need more angels
We need more angels    We need more angels

Down here on the ground, we need more angels now
Down here on the ground, we need more angels now

Mandé ángeles    Mandé me ángeles
Mandé ángeles    Mandé me ángeles

Aqui dondé estoy, mas ángeles, ya
Aquí dondé estoy, me falta un ángel, ya